valmistunut kohde

Helsingin Lönnrotinkatu 32

Vuoden rakennustyömaa 2008

Vuonna 2004 Jealha Oy kasvatti omistusosuuttaan silloisessa Kiinteistö Oy Antinkatu 32:ssa ja aloitti suunnittelun kiinteistöosakeyhtiön peruskorjaamiseksi sekä muuttamiseksi asunto-osakeyhtiöksi ja osin asuinkäyttöön. Helsingin ydinkeskustan alueella tällaiset käyttötarkoituksen muutokset ovat varsin yleisiä rakennusalan vähyyden vuoksi.

Ensimmäinen asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus valmistui tontille jo vuonna 1890. Tontin toiselle puolelle rakennettiin vuonna 1929 teollisuusrakennus, joka kärsi pahasti talvisodan aikaisista pommistuksista ja jouduttiin rakentamaan sotien jälkeen lähes kokonaan uudelleen. Ajan saatossa kiinteistö on ollut pienteollisuuden käytössä ja ennen korjausurakkaa kiinteistö toimi toimisto- ja työkäytössä. Rakennus on luokiteltu 1. luokkaan kantakaupungin rakennussuojeluinventaariossa historiallisten arvojen vuoksi.

Erittäin vanhojen rakenteiden vuoksi suunnittelu ja toteutus oli haastavaa ja sijainti Helsingin ydinkeskustassa aiheutti myös logistisia haasteita. Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy:n tarkkojen suunnitelmien sekä Skanskan toteuttaman korjaus- ja muutostyön ansiosta As Oy Lönnrotinkatu 32 tarjoaa asuntoja 45 neliöstä 200 neliöisiin ullakkohuoneistoihin sekä toimistotiloja. Sittemmin Jealha Oy on luopunut pääosin asunto-osakeyhtiön omistuksista.

Vuoden rakennustyömaa 2008

Kilpailun raati arvosti etenkin loppuun asti mietittyä logistiikan ahtaalla tontilla ydinkeskustassa. Lisäksi raati kiitti kohteen nopeaa toteuttamista. Kohde valmistui noin kolme kuukautta ennen tavoitearviota. Työturvallisuus kohteella oli huippuluokkaa ja avainhenkilöiden sitoutuneisuus ja määrätietoiset asenteet tukivat projektin onnistumista.